फोन नंबर @ ०२२ २२८७६०१५ ते २०

निविदा पुन्हा -निविदा विक्रीसाठी सूचना

Sr. No.शीर्षकप्रारंभ तारीख अंतिम तारीख फाइल पहा
1 Sale of Assets Of TALUKA SHETKARI DAL MILL PRAKRIYA SAHAKARI SANSTHA MARYADIT26-Nov-202005-Dec-2020 View

2 Sale of Assets Of SAHAKAR MAHARSHI SWARGIYA BAPURAOJI DESHMUKH SAHAKARI SAKHAR KARKHANA MARAYADIT26-Nov-202005-Dec-2020 View

Archive Tenders