फोन नंबर @ ०२२ २२८७६०१५ ते २०

Careers

Recruitment of Clerks, Junior Officers, Officer Grade II and Information Technology Officers in The Maharashtra State Co-Operative Bank Ltd, Mumbai

Recruitment Update - Corrigendum Dated 27-FEB-2020

New Recruitment Update - 05-NOV-2020 " कोरोना साथीच्या महामारी व अन्य कारणामुळे भरती प्रक्रिया तात्पुरती स्थगित करण्यात आली आहे. भरती प्रक्रियेचा पुढील निर्णय भरती प्रक्रिया सुरु होताच उमेदवारांना कळविण्यात येईल "